Сарадња са Народном банком Србије

 

25. и 26. априла у нашој Школи одржана су два предавања представника Народне банке Србије:

- Новац у време Немањића и
- Фалсификати новчаница

Предавања је држао Ранко Станојевић, испред НБС, који се између осталих активности бави и образовним радом из ове области. Тиме се спаја историја, економија и стварност, окружење и наша установа. Овог пута је било обухваћено око 250 ученика свих четворогодишњих образовних профила из области економија, право и администрација. Презентација и занимљива прича допринели су дисциплини  сарадљивих и пажљивих слушалаца. По наведеном искуству очекује се да ће се сусрети наставити и поводом неке друге актуелне теме.