Одељење 3-6
Датум 21.8.2024.год. у 9.00
Учионица: П-9
Екологија и заштита животне средине
Комисија: Мирна Недељков, Бранка Ковач, Здравко Ивковић

Одељење 3-6
Датум: 21 .8.2024 . у 9.30
Кабинет
Географија
КОМИСИЈА : Ева Кочиш, Александар Медић, Здравко Ивковић

Одељење 2-1
Датум: 21.8.2024 . у 9.00
Учионциа П-8
Рачуноводство
КОМИСИЈА : Јадранка Дражић, Милица Радусиновић, Бојан Суботић