OSIGURANJE I DONACIJE ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU

OSIGURANJE 

500,00 SVI OBRAZOVNI PROFILI

DONACIJE ZA REDOVNO ŠKOLOVANjE

150O,00 DIN TRGOVAC, KUVAR, EKONOMSKI TEHNIČAR, POSLOVNI ADMINISTRATOR, FINANSIJSKI ADMINISTRATOR I FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

1000,00 KONOBAR