×

Greška

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but receko2/ is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

ReCeKo projekat

{gallery}receko2/{/gallery}Drugi deo seminara za članove Projektne grupe održan je 14-16.10.2009. u Beogradu.

Voditelj seminara,  Joakim Rotluf(Joachim Rottluff) sa učesnicima je razmatrao proces samoevaluacije u školama i kako izraditi  Studiju početnog stanja. Detaljno su prikazani neki elementi strateškog planiranja i kroz grupni rad promišljalo se o  Strategiji komunikacione inicijative. Seminaru su prisustvovali predstavnik GTZ, Gustav Rajer (Gustav Reier) i predstavnik MPS, Radovan Živković a učesnicima se obratio i o pitanjima vezanim za realizaciju Projekta diskutovao i pomoćnik ministra prosvete, Bogoljub Lazarević.

Školskom timu predstoji izrada Studije početnog stanja i planiranje komunikacijske inicijative prema okruženju. Do polovine decembra, GTZ će opremiti kancelariju u kojoj će ovaj tim funkcionisati a u planu je i studijsko putovanje direktora i jednog člana školskog tima u Nemačku, polovinom novembra. Cilj tog putovanja je opservacija funkcionisanja njihovih škola i uspostavljanje partnerskih odnosa sa jednom od njih.

Članovi školskog tima su: Stamenka Sudar, Natalija Katanić, Biljana Kaurin, Nataša Gradinac, Tanja Čonić i Dragomir Miljić, direktor.