DA TI KAŽEM

Srednja ekonomska škola realizuje projekat “Da ti kažem” koji finansira Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu u okviru Konkursa za realizaciju Akcionog plana politike za mlade u Vojvodini u 2011. godini.

Cilj projekta je senzibilizacija i informisanje mladih na polju diskriminacije i tolerancije različitosti kao i njihova aktivizacija u suzbijanju predrasuda, stereotipa i diskriminatorskog ponašanja, što je u skladu sa novim Zakonom sistema obrazovanja i vaspitanja koji propisuje inkluzivni pristup obrazovanju.

Projekat obuhvata radionice na temu reproduktivnog zdravlja, diskriminacije i veštine vršnjačke edukacije. Stečeno znanje učenici će umnožavati kroz vršnjačke radionice. Takođe, učenici će pripremiti predstavu i osnоvaće se facebook grupa za bolje informisanje o ovim temama.

Predstava koju će pripremiti učenici Srednje ekonomske škole biće izvedena pred publikom tokom decembra meseca, a nа osnovanој facebook stranici mladi će se moći informisati, postavljati pitanja, jedni drugima odgovarati, ali i dobijati odgovore od stručnih lica koja će učestvovati u ovom projektu. Stranica će ostati aktivna i nakon završetka projekta.

   
© Средња економска школа Сомбор