Područje rada: Ekonomija, pravo i administracija

Obrazovni profil : Poslovni administrator

Nastavnim programom za obrazovni profil poslovni administrator predviđeni su predmeti kojima se stiču neophodna ekonomska i pravna znanja, znanja o administraciji,organizaciji i menadžmentu preduzeća.Pored neophodnih stručnih znanja,praktične veštine neophodne za obavljanje administrativnih poslova učenici ovog profila stiču u okviru virtuelnog preduzeća za obuku.U virtuelnim preduzećima se simuliraju poslovi nabavne,prodajne,knjigovodstvene i službe opšte pravnih poslova.Tako učenici dobijaju priliku da povežu znanja stečena u okviru stručnih predmeta i na taj način dobiju celovitu sliku poslovanja preduzeća. Radno mesto poslovni administratori nalaze u malim i srednjim preduzećima koja se bave različitim privrednim i vanprivrednim delatnostima.

Obrazovni profil: Finansijski administrator

Izborom ovog profila učenici će steći znanja i veštine u svim segmentima finansijsko – računovodstvenih poslova: obavljanje platnog prometa,sprovođenje svih oblika knjigovodstvenih evidencija,praćenje i kontrola poslovanja preduzeća...Navedene veštine i znanja učenici stiču kroz sledeće nastavne predmete: računovodstvo,finansijsko poslovanje,revizija i kontrola,ekonomika preduzeća, kancelarijsko poslovanje,statistika, pravo...

Praktične veštine se i u ovom smeru stiču kroz simulaciju poslova stvarnog preduzeća ( poslovi iz oblasti računovodstva i finansija).

Finansijski administratori nalaze radno mesto u računovodstvenim službama preduzeća različitih delatnosti,kao i u bankama,osiguravajućim kompanijama,ustanovama,udruženjima, a naročito u agencijama koje pružaju knjigovodstvene usluge ili obavljaju revizije.

Obrazovni profil: Ekonomski tehničar

Smer ekonomski tehničar je jedan od najstarijih obrazovnih profila u školi.  Još uvek atraktivan i privlačan učenicima jer omogućuje upis na mnoge druge fakultete i daje dobru osnovu za zaposlenje.


Obrazovni profil: Komercijalista

Izborom zanimanja komercijalista učenici stiču znanja o poslovima svih sektora veletrgovinskog i spoljnotrgovinskog preduzeća u okviru sledećih uže stručnih predmeta: trgovina,računovodstvo u trgovini, organizacija nabavke i prodaje,spoljna trgovina,međunarodna špedicija, obuka u virtuelnom preduzeću.

U okviru ovih predmeta učenici uče kako da nabavljaju i prodaju robu na unutrašnjem i spoljnom tržištu,kako da pridobiju i zadrže kupca,kako da komuniciraju sa poslovnim partnerima, da vode evidencije nabavke,prodaje i skladištenja...U okviru virtuelnog preduzeća se stiču praktična znanja kroz rad u četiri službe: nabavna,prodajna,skladišna i knjigoodstvena služba.

Područje rada:  Trgovina, ugostiteljstvo i turizam

Obrazovni profil: Kuvar

Opremanjem kabineta za praktičnu nastavu opremom za primenu HACCP standarda u nastavi, učenicima se pruža mogućnost da praktičnu obuku obavljaju na savremenim aparatima, uređajima,prema postupcima koji odgovaraju evropskim standardima.Poboljšanjem uslova za rad, opremom kabineta podiže se nivo,kvalitet nastavnog procesa,a time i kvalitet učenika upisanih u ovaj smer.

Obrazovni profil: Trgovac

U okviru trogodišnjeg školovanja učenici koji se opredele za smer – trgovac upoznaju se sa sadržajima sledećih stručnih predmeta: ekonomika trgovina, trgovinsko poslovanje, poznavanje robe,psihologija. U toku školovanja učenici redovno obavljaju i praktičnu nastavu što ih čini spremnim da odgovore zahtevima tržišta ( tržni centri, prodavnice...)

Obrazovni profil :Konobar

U toku  trogodišnjeg školovanja za smer konobar učenici se osposobljavaju za prijem,prihvat i kvalitetno usluživanje gostiju u ugostiteljskim objektima.Z a ovaj smer je karakterističan veći broj časova namenjen praksi koju učenici obavljaju u školi, ali  i u mnogim ugostiteljskim objektima u gradu. Samim tim, učenicima se pruža šansa da već u toku školovanja  svojim radom i  zalaganjem obezbede sebi buduće radno mesto.Većina učenika nakon ovog završenog smera nađe sebi posao.