Srednja ekonomska škola u Somboru je osnovana 1888. godine. Reorganizacijom srednjeg obrazovanja došlo je do integracije 1977. godine Ekonomske škole Sombor i Školskog centra za kadrove u robnom prometu Sombor i formiranja obrazovnog centra “25. maj” za zajedničko srednje obrazovanje i vaspitanje i pozivno usmereno obrazovanje i vaspitanje srednjeg stupnja u tercijarnim delatnostima, robnom i novčanom prometu. Od tada se u novoformiranoj školi obrazuju pored ekonomske struke i učenici trgovinske i ugostiteljske struke. Škola je te godine preseljena u zgradu na Apatinskom putu broj 90 gde se i danas nalazi. Od septembra 1983. godine ponovnom reorganizacijom srednjeg obrazovanja u školi se obrazuju učenici pravne i birotehničke struke, koji su školovanje završili 1992/93. godini. Od školske 1993/94. godine u školi se obrazuju samo učenici za područje rada ekonomija, pravo i administracija i trgovina, ugostiteljstvo i turizam.

Od marta 1993. godine škola posluje pod nazivom SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA SOMBOR.
Školske 2007/2008. godine u školu je upisano 747 učenika u 29 odeljenja u dva područja rada: ekonomija, pravo i administracija i trgovina, ugostiteljstvo i turizam.
Škola raspolaže sa dovoljno prostora za odvijanje nastave.Radi se samo u prepodnevnoj smeni.Poslednjih godina je dosta urađeno na poboljšanju uslova za rad: kompletno je zamenjena stolarija,postavljen laminat, uređeni sanitarni čvorovi za učenike, opremljeni novi kabineti za nastavu informatike, kuvarstva...
Kolektiv Srednje ekonomske škole broji 80 zaposlenih. Svi nastavni predmetni su „pokriveni „ stručnim kadrom.Stručno usavršavanje zaposlenih odvija se kontinuirano učešćem na forumima(ogledna odeljenja), seminarima,sastancima...
Početkom školske 2008/2009.godine Srednja ekonomska škola slavi 120 godina svog postojanja.Polako se sumiraju rezultati, uspesi, nagrade,priznanja....
Poslednjih godina Srednja ekonomska škola je prisutna u svim domenima školskog života, reformi stručnog obrazovanja, medijima.
U školi se paralelno realizuje više projekata značajnih za razvoj i unapređenje nastave, prekogranične saradnje, multikulturalnosti, tolerancije...( Projekat „Jačanje kvaliteta i razvoj ljudskih resursa u ugostiteljstvu i prehrani“ ; Projekat „ Multiplikacija – Živeti tolerantno“)
Učenici naše škole osvajaju prva mesta na republičkim takmičenjima iz mnogih predmeta (matematika, računovodstvo, ekonomija, književnost...)Škola se takođe pokazala i kao vrstan domaćin u organizaciji raznih takmičenja, stručnih usavršavanja, Festivala tradicionalne hrane.
U školi aktivno radi Učenički parlament, odvijaju se razne sekcije, sportske aktivnosti,radionice...
Misija škole je stručno obrazovanje mladih ljudi,spremnih da odgovore zahtevima posla u skladu sa evropskim standardima ili da nastave dalje školovanje.  

REZIME
Srednja Ekonomska škola je 8.11.2007.god. dobila priznanje „Đorđe Natošević“ za školsku 2006/2007.god za inovacije i postignute rezultate u obrazovno – vaspitnom radu.
SNAGE ŠKOLE
*tradicija škole i postignuti uspesi i rezultati učenika na takmičenjima i prijemnim ispitima
*aktivno učešće škole u aktuelnoj reformi škola
*pozitivni odnosi saradnje,sloge i tolerantnosti u školi
*postojeći atraktivni smerovi u školi i ogledna odeljenja
*kvalitetan,stručan nastavni kadar
*konkurentna škola
*opremljenost škole informatičkom opremom
*permanentna edukacija predmetnih profesora-veliki broj učesnika,ali
i organizatora i voditelja seminara
*kvalitetna saradnja sa roditeljima
*škola raspolaže sa dovoljno prostora
*realizacija Projekata, kojima se apliciralo na sredstva EU i drugih donatora