STRUČNA - ''PеPsi'' SLUŽBA -  a to su pedagog i psiholog, pedagogica i psihologica, pedagoškinja i psihološkinja, ukupno šestoro!!!

1 2 1 2
pedagog psiholog pedagogica

psihologica

1

2

pedagoškinja

psihološkinja

Kliknite baš ovde kad:
... previše brinete o: uspehu, izgledu, prijateljima,  porodici, momku, devojci, izostancima (ha-ha), profesorima....želite da poletite a ne znate kako, želite da jedete manje ili više, želite da pijete a nešto vam ne ide, misli vam lutaju, naročito na času, sviđa vam se neko na hodniku.....tajite nešto...

 

Pedagog

Psiholog